CONTACT
  • Facebook

[email protected]

Staalstraat 7A

1011 JJ Amsterdam
Netherlands

KvK: 74738259

Verdienmodel Airbnb

Airbnb wordt wereldwijd door honderden miljoenen consumenten gebruikt om accommodaties te huren van locals. Als een woning wordt verhuurd via Airbnb, dan betalen zowel verhuurder als huurder een percentage van de huurprijs . Voor de verhuurder bedragen de bemiddelingskosten altijd 3,63%.  Het percentage dat huurder moet betalen varieert en heeft sinds afgelopen jaar geen maximum meer.

Op dit moment lijkt het alsof verhuurders maar een paar procent van de huurprijs aan Airbnb betalen, terwijl Airbnb in werkelijkheid gemiddeld ruim 20% aan elke boeking verdient. Op deze manier heeft Airbnb een heel groot aanbod weten te creëren, maar  dit aanbod is alleen toegankelijk voor huurders als zij bovenop de huurprijs vaak meer dan 20% bemiddelingskosten aan Airbnb betalen. Wij willen Airbnb dwingen om de werkelijke kosten op een transparante manier aan verhuurders door te belasten. De prijs van de dienst van Airbnb kan zo beter vergeleken worden met die van alternatieve verhuurwebsites en dit is goed voor de concurrentie. Daarnaast is het volkomen terecht dat een Amerikaans bedrijf met een waarde van 38 miljard dollar zich in Nederland aan dezelfde regels moet houden als een klein makelaarskantoor.


In Nederland mag een bemiddelaar die zowel voor verhuurder als voor huurder optreedt, geen kosten in rekening brengen aan de huurder. Deze regeling wordt vaak aangeduid als ‘het verbod op het dienen van twee heren’. De wetgeving is bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen en om transparante prijzen te bevorderen.

Airbnb kiest er actief voor om de Nederlandse wet te overtreden (bijvoorbeeld Booking.com rekent alleen kosten aan de verhuurder). Airbnb heeft een aantal belangrijke redenen om, ondanks het verbod, de rekening te splitten over de twee heren die het dient (de verhuurder en de huurder). Uiteindelijk komen alle redenen natuurlijk neer op simpel winstbejag.

Hieronder geven wij nog de belangrijkste redenen voor Airbnb weer om de Nederlandse wet te overtreden. Een samenvatting: winstbejag zonder rekening te houden met de Nederlandse wet.

Zo groot mogelijk aanbod aan woningen

Als Airbnb alle kosten zou doorrekenen aan de verhuurder, zouden veel huurders zich achter de oren krabben en wellicht naar een goedkoper alternatief zoeken, gemiddeld 20% van de inkomsten is een flinke hap. Nu denkt een niet goed oplettende verhuurder dat hij maar 3% betaalt, wat een redelijke vergoeding lijkt. Airbnb communiceert niet aan de verhuurders wat er uiteindelijk voor een boeking is betaald door een huurder.

geen afschrikwekkend effect op huurder

De huurder zal het niet veel uitmaken welk deel hij aan de huurder en welk deel aan Airbnb wordt betaalt. Alleen het bedrag dat uiteindelijk moet worden betaald is belangrijk. Het is dus lucratief de service fee bij de huurder neer te leggen.

Airbnb kan langzaam de service fee verhogen zonder algemene voorwaarden te wijzigen

Airbnb stelt in de algemene voorwaarden dat de service fee varieert tussen 0% en 20%. Hoe sterker het monopolie van Airbnb wordt, hoe hoger de serivice fees zullen worden opgekrikt. Wat ook blijkt uit het feit dat de service fee in 2016 nog maximaal 12% was, vorig jaar nog maximaal 20% was en er nu geen maximum meer op de service fee zit. Door de marktmacht, wordt de fee steeds hoger en ontvangt de verhuurder steeds minder. Zonder het direct door te hebben, omdat aan de verhuurder niet getoond wordt welk bedrag de huurder daadwerkelijk betaalt.

Een truc die Airbnb uithaalt is verhuurders overtuigen dat zij een lagere prijs moeten vragen. Dit resulteert er natuurlijk direct in dat de algoritmes van Airbnb een hogere service fee kunnen en zullen rekenen: Hoe lager de prijs is die een verhuurder vraagt, hoe hoger de service fee is die Airbnb kan rekenen om bij de marktprijs (de prijs die een huurder bereid is te betalen) aan te sluiten. De screenshot is van een listing met een bezettingsgraad van 90%. Het is erg onwaarschijnlijk dat verlaging van de prijs tot een hogere vergoeding voor verhuurder zal leiden. Wel is het waarschijnlijk dat hiermee de service fee en daarmee de winst van Airbnb groeit.

Variaties in vraag zijn voor Airbnb

Een groot voordeel voor Airbnb is dat het zichzelf de vrijheid geeft te varieren in de service fee. Bij veel vraag op het platform (denk bijvoorbeeld aan koningsdag) is het lucratief om een hogere prijs te vragen. Als Airbnb een vast tarief had afgesproken met de verhuurder, zou het algorithme van Airbnb niet dynamisch de service fee omhoog kunnen gooien zoals het nu doet. Aangezien niet alle verhuurders hun prijzen zullen aanpassen aan de hand van de vraag (ze beschikken ook niet over de enorme hoeveelheid data die Airbnb heeft), zijn de variaties in vraag extreem lucratief voor Airbnb.